NBKF Hovedside

Høstmøte og Generalforsamling 2014

Onsdag blir den store barnekirurgiske fagdagen med frie foredrag som starter kl 10.30 i Saga A.

Vi fortsetter med Barnekirurgisk Symposium "Hepatobiliary and pancreatic surgery in children" i SAGA B, 1130-1600 med gjesteforeleser Prof. Mark Davenport, Consultant Pediatric Surgery King`s Hospital in London. Dagen avsluttes med middag på Ekebergrestauranten kl 19.30

 

Torsdag kl 14.00 blir det Generalforsamling i Bergmann.

Sakspapirer til Generalforsamling:

Høstmøte og Generalforsamling 2013

 

Kirurgisk høstmøte 2013 på Holmenkollen Park hotell hadde et rikt barnekirurgisk program med frie foredrag og egne symposier med Prof. Amulya K. Saxena fra Department of Pediatric Surgery, Chelsea Childen´s Hospital, Imperial College London, UKsom gjesteforeleser og Prof. Juan A. Tovar fra Hospital Universitario La Paz, Madrid. I forbindelse med Generalforsamlingens årsmøte 24.10.13 ble Torbjørn Kufaas utnevnt som æresmedlem i Norsk Barnekirurgisk forening. Hans Skari ble takket av etter mange års innsats som styreleder av NBKF.

 

 

Nytt æresmedlem

 

 

På vegne av styret hadde Hans Skari den store glede av å utnevne Torbjørn Kufaas til æresmedlem av Norsk Barnekirurgisk forening

Barnekirurgisk Doktorgrad

 

 

NBKF gratulerer cand. med. Charlotte Kristensen knatten som disputerte 21.03.14 og forsvarte sin ph.d. avhandling: Outcome of Nissen fundoplication and placement of a gastrostomy in children.

www.barnekirurgi.no

(20.08.14)

 

www.barnekirurgi.no er hjemmesiden til Norsk barnekirurgisk forening NBKF. Denne siden er beregnet på medlemmer av NBKF eller annet helsepersonell med interesse for barnekirurgi. Pasienter og andre som søker informasjon om barnekirurgisk virksomhet i Norge, henvises til hjemmesidene til de enkelte sykehus eller pasientforeninger.

 

NBKF har ikke noe eget tidskrift. Vi ønsker å benytte denne siden til å holde medlemmene orientert om hva som foregår i NBKF, samt å utveksle nyttige erfaringer. For øvrig vises det til tidsskriftene Kirurgen og European Journal of Pediatric Surgery

 

For at informasjonen skal være oppdatert, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra medlemmene om opplysninger som bør oppdateres, samt nyttige tips som dere ønsker å dele med andre.

Norsk barnekirurgisk forening

En fagmedisinsk forening under Den norske legeforening

Leder: Morten Vigen

Web-redaktør: Live Lundar

Eldre nyheter